top of page
ktp_uc.jpg

PEMBE KURT

1953

Yeditepe Yayınları, İstanbul 1953

Bu öykü yapıtı İkinci Dünya Savaşı'ndan 1950 seçimlerine kadar geçen yıllarda büyük şehirleri kaplıyan siyasal ve ekonomik gelişmelerin köylere yayılışını gösterir.  Daha çok Söke ovasındaki köylülerin durumuna eğilir, pamuk ve tütün üreticilerinin sorunlarını, Ege yöresinde tarımın makinalaşmasının tarımsal ilişkilerde açtığı dönüşümü verir. 

bottom of page